در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 12 24 36

بوش و پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FH13 موگیسان ترکیه

105,600,000 تومان
بوش و پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FH13 موگیسان ترکیه قطعاتی هستند که برای انتقال نیرو از سوختی که در سیلندرها به میل لنگ گردش دارد برای چرخاندن چرخ ها استفاده می شود.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل بوش و پیستون به تعداد 6 عدد با اورینگ
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FH13 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: A76 5040-000
 • کشور سازنده: ترکیه

بوش پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FM9 موگیسان ترکیه

49,200,000 تومان
بوش پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FM9 موگیسان ترکیه قطعاتی هستند که برای انتقال نیرو از سوختی که در سیلندرها به میل لنگ گردش دارد برای چرخاندن چرخ ها استفاده می شود.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل بوش و پیستون به تعداد 6 عدد با اورینگ
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FM9 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: A76 4720-000
 • کشور سازنده: ترکیه

بوش و پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FH12 موگیسان ترکیه

73,200,000 تومان
بوش و پیستون روکش کروم با اورینگ ولوو FH12 موگیسان ترکیه قطعاتی هستند که برای انتقال نیرو از سوختی که در سیلندرها به میل لنگ گردش دارد برای چرخاندن چرخ ها استفاده می شود.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل بوش و پیستون به تعداد 6 عدد با اورینگ
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FH12 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: A76 5020-000
 • کشور سازنده: ترکیه

بوش سیلندر روکش کروم ولوو FH13 موگیسان ترکیه

20,160,000 تومان
بوش سیلندر روکش کروم بدون اورینگ کامیون ولوو FH13 موگیسان ترکیه محلی برای قرارگیری و حرکت پیستون است و وظیفه اصلی آن ایجاد محیط و بستری مناسب، برای حرکت پیستون جهت انتقال حرکت از شاتون و میل لنگ و حفاظت از پیستون در مقابل سایش و پارگی سیلندر می‌باشد.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل به تعداد 6 عدد
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FH13 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: L76 5003-000
 • کشور سازنده: ترکیه

بوش موتور روکش کروم بدون اورینگ ولوو FM9 موگیسان ترکیه

16,560,000 تومان
بوش موتور روکش کروم بدون اورینگ کامیون ولوو FM9 موگیسان ترکیه محلی برای قرارگیری و حرکت پیستون است و وظیفه اصلی آن ایجاد محیط و بستری مناسب، برای حرکت پیستون جهت انتقال حرکت از شاتون و میل لنگ و حفاظت از پیستون در مقابل سایش و پارگی سیلندر می‌باشد.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل به تعداد 6 عدد
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FM9 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: L76 4720-000
 • کشور سازنده: ترکیه

بوش موتور روکش کروم بدون اورینگ ولوو FH12 موگیسان ترکیه

16,560,000 تومان
بوش موتور روکش کروم بدون اورینگ کامیون ولوو FH12 موگیسان ترکیه محلی برای قرارگیری و حرکت پیستون است و وظیفه اصلی آن ایجاد محیط و بستری مناسب، برای حرکت پیستون جهت انتقال حرکت از شاتون و میل لنگ و حفاظت از پیستون در مقابل سایش و پارگی سیلندر می‌باشد.
 • جنس: فولاد با روکش کروم
 • بسته بندی: کارتن
 • تعداد: یک دست کامل به تعداد 6 عدد
 • رنگ: نقره ای
 • نوع خودرو: کامیون FH12 ولوو
 • کاربرد: لوازم موتور کامیون
 • شماره فنی موگیسان: L76 5002-000
 • کشور سازنده: ترکیه