در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 12 24 36

کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو FH500 مونرو

3,000,000 تومان
کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو FH500 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH500 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0208
 • شماره فنی ولوو: 22128971
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر بالونی پشت اتاق کامیون ولوو FH13 مونرو

5,280,000 تومان
کمک فنر بالونی پشت اتاق کامیون ولوو FH13 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH13 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0006
 • شماره فنی ولوو: 22144200
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو FH12 مونرو

2,760,000 تومان
کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو FH12 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH12 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0007
 • شماره فنی ولوو: 21168663
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر جلو اتاق کامیون ولوو FH500 مونرو

3,540,000 تومان
کمک فنر جلو اتاق کامیون ولوو FH500 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH500 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0205
 • شماره فنی ولوو: 23111320
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر جلو اتاق کامیون ولوو FH12 و FM9 مونرو

2,280,000 تومان
کمک فنر جلو اتاق کامیون ولوو FH12 و FM9 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH12 و FM9 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0040
 • شماره فنی ولوو: 21111925
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر پشت اتاق کامیون ولوو FH12 مونرو

3,180,000 تومان
کمک فنر پشت اتاق کامیون ولوو FH12 مونرو با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH12 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی مونرو: CB0004
 • شماره فنی ولوو: 20721166
 • کشور سازنده: لهستان

کمک فنر پشت اتاق کامیون ولوو FH12 اصلی

کمک فنر پشت اتاق کامیون ولوو FH12 اصلی با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون FH12 ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی ولوو: 20721166
 • کشور سازنده: سوئد

کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو NH اصلی

کمک فنر کوچک پشت اتاق کامیون ولوو NH اصلی با هدف تضمین هندلینگ خودرو در جاده و تامین راحتی راننده حین رانندگی طراحی و تنظیم شده است. این کمک فنرها به گونه ­ای طراحی شده ­اند تا با انواع فنرهای بادی و شمشی، انواع اکسل­ ها، بارها و شرایط عملیاتی گوناگون سازگار باشند.
 • جنس: فلز
 • بسته بندی: کارتن
 • نوع خودرو: کامیون NH ولوو
 • کاربرد: بدنه کابین
 • شماره فنی ولوو: 8078547
 • کشور سازنده: سوئد